Stagflasyon - Stagflation

Gerileme, ekonomik durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada yaşandığı ekonomik süreçtir.