Taşıma Maliyeti - Cost of Carry

Bir pozisyonu sürdürebilmek için alınan borca ilişkin masraftır. Faiz paritesine bağlıdır


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri