Takas - Clearing

Yapılan işlemi, işlemden doğan sorumlulukları gerçekleştirme sürecidir.