Temel Analiz - Fundamental Analysis

Finansal piyasalarda meydana gelecek hareketleri tanımlayabilmek amacıyla ekonomik ve politik verilerin analiz edilmesi yöntemi.