Ticaret Dengesi - Balance of Trade

Bir ülkenin toplam ihracatından toplam ithalatı çıkarıldığında elde edilen değer. Normal olarak bu değer sadece fiziksel ticareti kapsamaktadır. Toplam ithalatın toplam ihracattan fazla olması ticaret dengesi açığını, az olması ise ticaret dengesi fazlasını gösterir.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri