Ticaret Hadleri - Terms of Trade

İhracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine oranıdır.