Yapısal İşsizlik - Structural Unemployment

Sermaye stokunun kısıtlığından veya mevcut sermaye tesislerinin hızlı nüfus artışı dolayısıyla herkese iş sağlamaya yeterli olamamasından kaynaklanan işsizlik.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri