Yarına Kadar - Spot Next

İşlem gününden bir sonraki iş gününe kadar yapılan gecelik swap (değiş tokuş) işlemi.