Alış Fiyatı - Bid Price

Bir aracının (alıcının) o döviz çiftini almak için teklif ettiği en yüksek fiyat. Diğer bir deyişle, bir satıcının (yani siz yatırımcının) bir döviz çiftini satabileceği, o an için geçerli en yüksek fiyat. Döviz kurları belirtilirken alış (bid) ve satış (ask ya da offer) fiyatları birlikte yazılır. Alış fiyatı ve satış fiyatı arasındaki farka "spread" denir.