Spread (Makas)

1)Döviz kurları belirtilirken alış (bid) ve satış (ask ya da offer) fiyatları birlikte yazılır. Alış fiyatı ve satış fiyatı arasındaki farka "spread" denir. Bazı Türkçe kaynaklarda "makas" tabiri kullanılmaktadır.

2)Uzun vadeli işlemlerde, birbiriyle alakalı iki sözleşme fiyatı arasındaki fark.

3)Opsiyon piyasasında, iki farklı sözleşmeden oluşan ve her bir sözleşmenin fiyatlarının zıt yönde hareket etmesinden kar sağladığı pozisyondur. İki farklı sözleşme olur ve fiyatların belirli bir yönde hareket etmesi durumunda pozisyonun ayağının biri zarar ederken diğeri kar eder (veya tersi). Bu şekilde bir pozisyon, risklerin sınırlanması ve her iki ayak arasındaki fiyat ilişkisindeki değişiklikten kar elde edilmesi umuduyla alınır.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri